Sürdürülebilirlik Sertifikası

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Marvida Family Lykia Botanika Beach olarak çevreyi korur, kirlenmesini önler ve gelecek nesiller için kaynakların varlığını korumayı önemseriz.

Bunun için;

 • Kanun ve mevzuatlara bağlı kalırız.
 • İşletme olarak ürettiğimiz atıkları türüne ve tehlike sınıflarına göre ayırmaya önem veririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalları yalnızca gerektiği kadar kullanır, çevreye duyarlı olduğunu gösteren etiketinin olmasına önem verir ve bu sayede çevreye verilen zararı azaltırız.
 • Marvida Family Lykia Botanika Beach olarak aldığımız ürünlerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketinin olmasını önemser ve böylece çevrenin korunmasını destekleriz.
 • Tek kullanımlık malzemeleri ihtiyacımız kadar kullanır ve bu malzemelerin geri dönüşümünü özenle takip ederiz.
 • Atıkları türlerine göre ayrı alanlarda depolar, yetkili firmalara teslim eder ve gerekli tüm kayıtları tutarız.
 • Çevreye olan hassasiyetimiz doğrultusunda enerji, su ve diğer tüm doğal kaynaklarımızın kullanımında tasarrufu ön planda tutarız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı izler, hedeflere uyumu takip eder ve performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışırız.
 • Çevrenin korunması konusunda eğitim programları ile personelimizin çevre bilincini artırmayı hedefleriz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

İklim krizi ile mücadele edebilmek için enerjimizi verimli kullanıyor ve daha az enerji tüketimini desteklemek için çalışmalar yapıyoruz.

Bu bağlamda;

 • Tükettiğimiz enerji miktarını düzenli olarak takip eder, enerji verimliliğimizin iyileştirilmesi adına gerekli önlemleri alırız.
 • Enerji verimliliğine ilişkin yasal yükümlülüklerimizi takip eder ve yerine getiririz.
 • Enerji verimliliğini destekleyecek, enerji kullanımını azaltacak ve enerji tüketim performansımızı sürekli iyileştirecek çalışmaları yürütür ve sonuçlarını takip ederiz.
 • Çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Misafirlerimizi, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve tedarikçilerimizi enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmeyi ve tüm paydaşlarımızla iş birliği yapmayı önemseriz.
 • Enerji tasarrufu yüksek ürün, ekipman ve techizatları; satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi belgelemeyi, tüm departmanlarımızla paylaşmayı ve enerji performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini ve bu bağlamda oluşabilecek acil durumları değerlendirir ve gerekli önlemleri alırız.

KADIN HAKLARI VE CiNSiYET EŞiTLiĞi POLİTİKASI

Marvida Family Lykia Botanika Beach ailesi olarak otelimizde kadınların varlıklarını sonuna kadar destekliyoruz ve hem bizlere hem de dünyaya kattıkları değerin farkındayız.

 • Kadın erkek farketmeksizin çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahının sağlanmasını önemseriz.
 • Kadınların otel yönetiminde aktif olarak rol almalarını destekleriz.
 • Tüm departmanlarımızda, görev dağılımını eşit bir şekilde yapar ve kadınların iş gücüne olan desteğine önem veririz
 • Marvida Family Lykia Botanika Beach cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit işe, eşit ücret verir.
 • Kadın erkek ayrımı yapmadan, eşit kariyer fırsatları sunmaya çalışırız.
 • Çalışma şartlarının; iş, aile ve yaşam dengesini korumasını önemseriz.
 • Marvida Family Lykia Botanika Beach ailesi olarak kadınların; istismar, taciz, ayrımcılık, zorbalık, iftira vb. durumlara maruz kalmasına asla izin vermeyiz. 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Marvida Family Lykia Botanika Beach olarak geleceğimizi çocukların şekillendireceğinin farkındayız. Onları bir birey olarak tanımak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı korumak; sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak birincil görevlerimizdendir.

Bunu sağlamak için;

 • Otelimizde çocukların gelişimine yönelik hizmetler sunar; istek, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratırız.
 • Otelimizde çocuk işçi çalıştırılmasına asla müsaade etmeyiz ve tüm iş ortaklarımızın da bu doğrultuda davranmasını önemseriz.
 • Katıldıkları aktivitelerde, yetişkin denetiminde olduklarından emin oluruz.
 • Cinsiyet, ırk, din, dil, kültür farketmeksizin tüm çocuklar eşittir ve Marvida Family Lykia Botanika Beach bu konuda ayrımcılık yapılmasına asla müsaade etmez.
 • Çocuklar ile ilgili şüphe içeren faliyetleri fark ettiğimizde, öncelikle otel yönetimine iletir; gerekirse resmi kuruluşları da bilgilendiririz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

 • Marvida Family Lykia Botanika Beach olarak tedarikçilerimizin Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kalite Güvence Yönetim Sistemleri ve uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olmalarını önemseriz.
 • Tedarik ettiğimiz ürünlerin çevre dostu olmasına dikkat ederiz.
 • Tedarikçilerimizi seçerken çevre duyarlı olmasına, kaynakları doğru bir şekilde kullanıyor olmasına ve avlanma konusundaki yasaklarına uyuyor olmasına önem veririz.
 • Daha az atık çıkaran ve daha az ambalajla teslim edilebilen ürünleri satın almayı hedefleriz.
 • Daha az enerji tüketen cihazları almaya dikkat ederiz.
 • Satın almalarımızda geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan veya geri dönüştürülebilir olan, organik, hayvanlar üzerinde denenmemiş ve zararlı kimyasal bileşenler içermeyen  ürünleri  tercih ederiz.
 • Bulunduğumuz bölgenin kalkınmasını desteklemek amacıyla yerel tedarikçilerle çalışmayı önemseriz.
 • Marvida Family Lykia Botanika Beach olarak satın almalarımızın verimli ve çevreye duyarlı olmasına;  kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıtmasına önem veririz. Bu yaklaşımlarımızı tedarikçilerimizle de paylaşırız.